!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

ایران از جام جهانی حذف نمی شود

برخی از رسانه ها به دلیل اینکه در بازی ایران لبنان اجازه ی ورود به بانوان داده نشده گفته بودند که احتمال حذف شدن ایران از جام جهانی وجود دارد اما امروز این خبر تکذیب شد و ایران از جام جهانی حذف نخواهد شد

12 فروردین 1401