!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

بمب نقل وانتقالاتی به دست قرمز ها

به گزارش "فوتبال کوکیا" باشگاه پرسپولیس در این تابستان تا به این جا توانست ‌‌ 6 خرید داشته باشد
و به گفته مربی این باشگاه یحیی گل محمدی که به تازگی قراردادش را با سرخ تمدید کرد
4 خرید دیگر از لیست خرید این مربی با تجربه مانده است و خرید های پرسپولیس
تا بدین لحظه به شرح زیر میباشد.

ولسیانی از باشگاه سپاهان به پرسپولیس پیوست.

سروش رفیعی از باشگاه سپاهان به پرسپولیس پیوست.

دانیال اسماعیلی فر از باشگاه سپاهان به پرسپولیس پیوست.

مرتضی پور علی گنجی از باشگاه شنزن چین به پرسپولیس پیوست

علیرضا بیرانوند از باشگاه آنتروپ بلژیک به پرسپولیس پیوست


1 تیر