!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

رسمی , اریکسن به برنتفورد پیوست

رسمی,اریکسن هافبک اینتر میلان باشگاه ایتالیایی در ساعت های اخر نقل و انتقالات
زمستانی به باشگاه برنتفورد پیوست تا با سامان قدوس هم تیمی شود.
این انتقال برای طرفداران اریکسن خبر خوبی خواهد بود ولی برای طرفداران سامان قدوس
ممکن است خبر خوبی نباشد چرا که با آمدن این ستاره ی سرشناس دانمارکی به برنتفورد
پست سامان قدوس به اریکسن داده خواهد شد

تاریخ 11 بهمن 1400

ویدئو رسمی باشگاه بنتفورد به مناسبت پیوستن اریکسن به این باشگاه