!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

رونالدو:می خواهم در یونایتد بازنشست بشوم

رونالدو در مصاحبه ای با خبرنگاران گفته است که قسط دارد در باشگاهی که در آن به شهرت رسیده یعنی منچستر یونایتد بازنشست بشود و به نظر می رسد که رونالدو دیگر قسط تیم عوض کردن ندارد و در یونایتد بازنشست خواهد شد. رونالدو در ادامه اضافه کرده بود که پس از خداحافظی با فوتبال می خواهد به مربی باشگاه منچستر یونایتد تبدیل شود.

تاریخ 4 مهر 1400