!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

عمر خربین بازی با ایران را از دست داد

به گزارش فوتبال کوکیا عمر خربین بازیکن سوری ها بازی برگشت با ایران را از دست داد و در بازی برگشت در بازی حضور نخواهد داشت.

تاریخ 16 شهریور 1400