!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

آزمون غایب بزرگ بازی با دورتموند

زنیت اعلام کرد که سردار به صورت رسمی از زنیت جدا شده و شرایط
برای ماندن ستاره ی ایرانی در زنیت مهیا نیست و این بازیکن در نقل و
انتقالات زمستانی به باشگاه جدید خود یعنی لورکوزمی پیوندد

هفته ی اینده لیورکوزن با دورتموند بازی دارد و طرفداران این باشگاه
منتظر دیدن اولین بازی سردار هستند ولی احتمالا سردار به این بازی نمی رسد چرا که
این بازیکن مبتلا به کرونا می باشد.

تاریخ 11 بهمن 1400