!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

انسو فاتی و حتمال پیوستنش به سیتی!!

به گزارش رادیو کاتالانیا این احتمال وجود دارد که انسو فاتی به باشگاه سیتی به پیوندد و این اتفاق خبر وبی برای طرفتاران سیتی می باشد ولی به گفته ی برخی از رسانه ها پپ گواردیولا با این انتقال موافق نیست و دوست ندارد که تیم مهبوبش بارسا پس از رفتن مسی ظعیف تر از این شود.

تاریخ 21 شهریور 1400