!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

سرخیو راموس به پاریس پیوست

سرخیو راموس مدافع کهنه کار کهکشانی ها از این باشگاه جدا شد و خبر داد که قصد دارد که فوتبال خود را ادامه بدهد. باشگاه های پاریسن ژرمن و منچستر سیتی به دنبال خرید این بازیکن بودند که در نهایت پاریس ژرمن پیروز این انتقال بزرگ بود