!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

عکس یادگاری مسی راموس و نیمار در تمرینات/عکس

پاریسن ژرمن از ساعت 19:30 امروز به مصاف نانت خواهد رفت و در حال انجام دادن اخرین تمرین برای این بازی می باشد و در این بازی به احتمال زیاد مسی نیمار و راموس در کنار هم بازی خواهند کرد.

تاریخ 29 آبان 1400